Skočit na navigaci


Co se u nás děje ve šk. roce 2016/2017

Poslední aktualizace stránky 20.6.2017

Úspěchy našich žáků


Jazyková příprava našich žáků

Vzdělávání žáků naší školy v cizích jazycích je pro nás priorita. Podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní školy je povinnost vyučovat anglický jazyk od třetího ročníku. Náš školní vzdělávací program MOST zavádí už několik let výuku anglického jazyka od první třídy. Navíc ještě děti v MŠ i na 1. stupni ZŠ navštěvují v odpoledních hodinách jazykovou školu ZuZu, kterou si rodiče platí. Od 7. ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk. Nabízíme jim výuku ruštiny nebo němčiny.

Mgr. Hana Svánovská, ředitelka školy

Celý text


Sbíráme víčka od PET lahví

Ve škole sbíráme víčka od PET lahví, které budou využity jako pomoc při léčbě dvou nemocných chlapečků - Radečka z Plesné a Vojtíška z Olší. Děkujeme všem, kteří víčka do školy odevzdají.

RECYKLOHRANÍ pokračuje,

ale POZOR - společnost ASEKOL (organizátor akce) hledá optimální nastavení svozů velkých elektrospotřebičů v celé své sběrné síti a rozhodla se pro posílení role sběrných dvorů.
Proto nadále nebude svážet ze škol velké elektrospotřebiče. Prosíme Vás, abyste nadále televize, monitory, velké tiskárny atd. odevzdávali k recyklaci prostřednictvím sběrného dvora ve svém městě nebo obci.

Milí rodiče, prarodiče a přátelé školy, do sběrné nádoby (popelnice), kterou ve škole máme, můžete nadále nosit např. fény, holicí strojky, kulmy, varné konvice, žehličky, toustovače, videokamery nebo malá rádia.
Dále probíhá sběr baterií a mobilů.

Mgr. Libuše Richterová

Sběr dalších druhotných surovin

Ve škole je prostor pro sběr papíru (pravidelně na jaře a na podzim), již několik let sbíráme hliník, máme kontejnery pro zpětný odběr baterií a monočlánků a pro sběr tonerů. V rámci výuky se děti učí třídit plasty od směsného odpadu. Na plasty jsou speciální odpadkové koše na všech chodbách.


Kroužky u nás ve škole

Od října opět začne činnost kroužků.

Letošní nabídka

Nabídka kroužků Mgr. Bc. Barbory Dufkové

Mgr. Bc. Barbora Dufková nabízí rodičům možnost individuální logopedické péče pro děti s vadami řeči.

Mgr. Bc. Barbora Dufková nabízí rodičům možnost přihlásit své dítě do kroužku, kde hravou formou individuálních cvičení bude rozvíjeno vnímání, zapamatování a reprodukce poznatků, budeme řešit typové úlohy a problémy a upevňovat pracovní návyky.

Více informací


září 2016

Beseda se starostou obce Dolní Loučky
Dne 20.9. přijal pozvání a přišel k nám do školy pan starosta Ladislav Tichý. Vyprávěl nám o náplni své práce, o historii školy, o věcech , které se za jeho působení ve funkci zrealizovaly. Nastínil nám jaké záměry má v nejbližší době v obci uskutečnit. Odpovídal na různé dotazy našich zvídavých žáků. Na závěr pan starosta žáky pochválil za vzorné chování při besedě.

Mgr. Libuše Richterová

Fotografie

Pohádkový les

Kdo se chtěl pobavit, udělat něco pro zdraví, nadýchat se čerstvého vzduchu, neváhal a přišel 17.9.2016 na Pohádkový les. I když zpočátku počasí nebylo akci příliš nakloněno, poprchalo, nakonec se umoudřilo a svítilo sluníčko.

Jaké pohádkové bytosti jsme mohli na vytyčené trase potkat? Podívejte se na fotografie.

A komu patří dík za krásné odpoledne? No přece žákům naší školy, kteří Pohádkový les přichystali. Moc se mi to líbilo. Příští rok vřele doporučuji.

Mgr. Libuše Richterová

fotogalerie

Hodina chemie v osmičce a hodina matematiky u prvňáčků

V pátek 23.9.2016 jsem se byla podívat u osmáků na hodině chemie u paní učitelky Mgr. Naděždy Kopecké. Posluchárna ve mně vzbudila dojem chemické laboratoře plné mladých chemiků.(viz fotografie)
Paní učitelka dala žákům zadání pokusů, vysvětlila, co mají dělat, pozorovat, k jakým závěrům by měli dospět. Žáci se rozdělili do skupin, každá skupina měla své pomůcky, které paní učitelka žákům přichystala. Žáci zkoumali vlastnosti látek (rozpustnost, skupenství, barvu, atd.)
Závěry pozorování při pokusech zapisovali do protokolu. O svých závěrech ve skupinách diskutovali.
Hodina byla pro žáky i pro mne zajímavá.

Mgr. Libuše Richterová

fotogalerie

Já jsem se zase byla podívat jak se učí matematika v první třídě. Paní učitelka Mgr. Libuše Richterová zvládala práci s dětmi ve svižném tempu a hodina tak krásně a rychle uplynula. Děti si procvičovaly porovnávání čísel 1 - 5 a určovaly počty různých věcí. A věděli jste, že v matematice se dá i zpívat nebo cvičit? Děti se do práce zapojovaly s radostí a našením. Rády ukázaly, že už něco umí.

Hodina v první třídě byla nejen milá a příjemná, ale také plná práce a počítání.

Mgr. Naděžda Kopecká

fotogalerie

Výstava skotu - Radešínská Svratka

15. září žáci 2. - 5. třídy navštívili Výstavu skotu v Radešínské Svratce. Kromě vlastní výstavy hospodářských zvířat si žáci prohlédli moderní zemědělskou techniku, zkusili si odhadnou hmotnost jalovice a telete a prověřili si své znalosti na 9 stanovištích naučné stezky „Zemědělství žije".

RNDr. Zdeňka Humpolcová

fotogalerie

Školní adaptační výlet 3. a 4. třídy

Ve dnech 21. září - 23. září se děti 3. a 4. ročníku naší základní školy zúčastnily školního adaptačního výletu na Šafránkově mlýně. Cílem výletu bylo vylepšení vztahů mezi dětmi - děti byly vedeny ke kamarádství, spolupráci, toleranci a samostatnosti. Také se učily navzájem se ohodnotit a vyjadřovat své názory a pocity.

Mgr. Romana Muzikantová, Mgr. Květoslava Maloňová

fotogalerie

říjen 2016

Večerníček na cestách

Dne 12. 10. 2016 jsme byli s žáky 1. AB a dětmi z MŠ na výukovém programu ve vzdělávacím centru Lipka v Soběšicích. Počasí nám bylo nakloněno, děti se dozvěděly mnoho zajímavého o přírodě, o zvířátkách, plnily různé úkoly v budově i venku.
Činnosti byly zaměřeny i na pohybovou aktivitu. Všichni byli příjemně naladěni, spokojeni.

Mgr. Libuše Richterová

Fotogalerie

Koncert - MARBO

Výchovný koncert na téma muzikáky pro starší žáky a písničky s úkol pro mladší

VIDA! Brno

Návštěva science centra pro 6. a 7. třídu

Sběr papíru

Pravidelný podrimní sběr papíru byl i letos pro žáky i rodiče výzvou a opět se podařilo sebrat několik kontejnerů starého papíru.

4. třída u včelařů

Návštěva 4.třídy ve včelařském kroužku
V pátek 7.10.2016 se čtvrťáci jeli podívat do včelařského kroužku při základní škole Lelekovice v České. Děti si zde nejen zopakovaly znalosti o včelách, ale dozvěděly se i nové informace ohledně přezimování a chovu včel. Závěrem po prohlídce včelích úlů a školních prostor kroužku obdrželi naši žáci malou odměnu za své přírodovědné znalosti.

1. třídy na Lipce

Přírodovědný program pro prvňáčky všechny zaujal.

Sobotní výlet školní družiny

tyhle výlety jsou v práci naší školní družiny dlouholetou tradicí

Sportovní úspěch

24. 10. se dívky z 8. a 9. třídy zúčastnily základního kola soutěže ve florbale. Vyhrály a díky tomu postoupily do dalšího kola.

Listopad

Slavnost slabikáře

Ve středu 2. listopadu proběhla v obou prvních třídách Slavnost slabikáře. Za hojné účasti rodičů, prarodičů i jiných rodinných příslušníků prvňáčci předvedli, že už umí spoustu písmenek, slabik a také číst jednoduchá slova. Splnili všechny podmínky pro to, aby dostali svou první knihu - Slabikář. Na závěr slavnosti si mohli za odměnu sníst dort ve tvaru Slabikáře. Přejeme hodně úspěchů ve čtení a radost z prvních přečtených knih.
Zapsala M. Dvořáková

Bruslení ve Velké Bíteši

Všechny třídy letos navštívily zimní stadion ve V. Bíteši a žáci věnovali trénování správné techniky bruslení. a letos se to opavdu hodilo!

Uspávání broučků

Tradiční akce, na které se loučíme s podzimem.

Adventní dílna

Na tu se každý rok těší spousta dětí i rodičů. Domů si každý odnese pěkný adventní věnec.

Mikulášská nadílka

Deváťáci jako Mikuláš a jeho družina rozdávají nadílku dětem ze školky a z 1. stupně

Veřejné čtení

V pátek 16. prosince 2016 jsme se sešli už na desátém Veřejném čtení. Tentokrát jsme zvolili téma Vánoc.
Když se rozhlédnete po třídě, musíte přiznat, že už jsou tu! Nazdobený stromeček stojí v koutě, voňavé vánoční cukroví láká k ochutnání a o dárky se naši žáci postarali sami. Dali si dárek v podobě čtení z pěkné knížky.

Sporvnovní akce

V průběhu prosince se naši žáci zůčastnili několika sportovních akcí - žáci 1. - 4. třídy se účastnili 2. kola turnaje v házené a žáci 4. a 5. třídy získali 3. místo na turnaji ve florbalu.

foto - házená
foto - florbal

Prosinec

Těšíme se na Vánoce

Letos v adventním čase jsme si naše školu pěkně vánočně vyzdobili. Osmáci a deváťáci pomohli vystřihnout vánoční motivy na okna, děti ze všech tříd si vytvořily svoje hvězdičky a z nich se pak vznikl krásný školní vánoční stromeček.

Společnost Art Periscope a obec Předklášteří oslovily školu, abychom pracemi našich žáků přispěli na tradiční výstavu betlémů v Předklášteří, která letos nese název "nejen HISTORICKÉ BETLÉMY A ANDĚLÉ". Na výstavu jsme poslali deset prací - z každé třídy jednoho krásného anděla. Školu reprezentují Marie Hladká (1.A), Veronika Hajdová (1.B), Matěj Gajdušek (2. tř.), Petra Bartoňová (3. tř.), Tereza Matyášová (4. tř.), Michaela Pokorná (5. tř.), Vanesa Hájková (6. tř), Denisa Popková (7. tř.), Leona Antlová (8. tř.) a Zuzana Konečná (9. tř.)

Protože však všechny práce byly moc hezké, zbývající andělé tvoří vánoční výzdobu ve škole.

Pozvánka na výstavu betlémů

Fotogalerie

Leden

Recyklohraní

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět spolu se společností Asekol vyhlašuje nový, již 7. ročník kampaně Věnuj mobil a pojeď do ZOO. Jako minulý rok, opět získáme za každý odevzdaný mobilní telefon 3 body na účet školy v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět a dále navíc můžeme vyhrát výlet pro jednu třídu s exkurzí na recyklační linku a návštěvu zoologické zahrady v Jihlavě.
Nový ročník probíhá od 1. prosince 2016 do 31. ledna 2017. Mobily odevzdávejte p. uč. Richterové (1.B)

Sněhové sochy

Využili jsme sněhovou nadílku a šesťáci a sedmáci zkoušeli stavět sněhové sochy

Polonéza

I letošní školní ples zahajovali svou polonézou deváťáci

Lyžařský výcvik

Mezi žáky oblídený týdenní pobyt na horách, kde se mnozí naučí lyžovat a všichni zažijí spoustu zajímavých věcí

Únor

Ledová Praha

Tak jako v předchozích třech letech, jsme se i letos v době pololetních prázdnin vydali na třídenní výlet do Prahy na akci „Ledová Praha".

Praha

Fotogalerie

Po příjezdu a ubytování v nám již známých prostorách ZŠ Chodov nás naše kroky zavedly na Pražský hrad. Zde jsme nejdříve museli absolvovat osobní prohlídku a prohlídku našich batůžků od příjemných a usměvavých policistů a potom jsme zamířili do Chrámu sv. Víta, Baziliky sv. Jiří a Starého královského paláce - zejména do Vladislavského sálu. Z Pražského hradu jsme příjemnou procházkou přes Hradčanské náměstí zamířili do Lorety a v 16 hodin nás čekala prohlídka prostor Senátu ČR (a také další osobní prohlídka). Senátem nás provázela dáma, která dokázala svým výkladem zaujmouti nás. Páteční prohlídku Prahy jsme zakončili v Muzeu voskových figurín na Celetné, kam jsme došli procházkou od Senátu přes Karlův most.
V sobotu jsme se metrem nechali zavézt na stanici Vyšehrad a po přejití Nuselského mostu jsme přes bastion sešli do prostor Albertova - ukázali jsme si místo, odkud se vydala demonstrace 17.11.1989 k Národní třídě. Přes areál UK jsme došli do botanické zahrady UK, kde jsme si prohlédli sbírku rostlin ve sklenících.
Odpoledne jsme strávili v Národním technickém muzeu, kde si každý volně prohlížel expozice, které ho zaujaly. Velmi přínosná byla komentovaná prohlídka expozice věnované Karlu IV. a jeho době. V podvečer jsme se přesunuli do Království železnic a odtud už jen hurá zpět na Chodov za objednanou pizzou.
Nedělní ráno znamenalo trošku dřívější budíček, protože jsme museli po sobě uklidit obě propůjčené třídy a odvézt věci do úschovny na hlavním nádraží. Po uložení věcí do úschovny naše kroky zamířily přes Celetnou - zde jsme se na chvilku zastavili v prodejně Muzea čokolády - k Staroměstské radnici a do Židovského muzea - prošli jsme si některé synagogy a Starý židovský hřbitov. Víc jsme toho bohužel v neděli nestihli, protože krátce po 14. hodině nás čekala cesta vlakem zpět do Tišnova.
Prožili jsme opět tři dny plné pohody, poznání a také upevňování vztahů mezi těmi, kteří se této akce účastnili.

Mgr. Šárka Křivská

 

Recitační soutěž - 2. stupeň

Ve středu 8. února 2017 se na 2. stupni konalo školní kolo soutěže v uměleckém přednesu, do něhož soutěžící postoupili z třídních kol.
Ve III. kategorii obsadila první místo Sabina Štěpánková

recitace
Ve IV. kategorii získal maximální počet bodů Martin Rozsypal.

recitace

Soutěžilo se ve dvou kategoriích - III. kategorii tvořili žáci z 6. a 7. třídy, ve IV. kategorii se utkali osmáci a deváťáci. Školního kola se zúčastnilo 33 žáků.
Ve III. kategorii obsadila první místo Sabina Štěpánková z 6. třídy, na druhém skončila žákyně ze sedmé třídy Zdeňka Zavřelová, třetí byl Jan Váp ze 7. třídy.

Ve IV. kategorii získal maximální počet bodů Martin Rozsypal, na druhém místě se umístil Marek Novotný (oba jsou deváťáci), třetí skončila Alžběta Kadlecová z 9. třídy a Natálie Caudrová z 8. třídy.

I letos jsme vyhlásili soutěž o cenu diváků. Nejvíce hlasů získal Martin Rozsypal. Cenu poroty za zdařilou recitaci obtížného textu získala žákyně 9. třídy Anežka Polcarová.
Nejlepší dva recitátoři z každé kategorie postupují do okresního kola, které se bude konat
8. března v Ivančicích.
Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili, a postupujícím přejeme hodně štěstí v okresním kole!

fotogalerie

Výstava v Židovském muzeu Brno - Nezapomeneme

Zatímco si všichni žáci naší školy užívali 16. února 2017 ředitelského volna, deváťáci se vydali na cestu do Brna.

Brněnské Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze a Muzeum romské kultury připravili pro žáky základních škol interaktivní program s názvem Nezapomeneme - לא נשכח - Na bisteraha. Žáci se seznámili s problematikou holocaustu prostřednictvím dobových fotografií, úryvků z deníků židovských autorů, videomateriálu a rovněž besedou s pamětníkem, tentokrát s paní Bedřiškou Felixovou.

 

Recitační soutěž - 1. stupeň

Ve čtvrtek 23 2. 2017 se na 1. stupni konalo školní kolo recitační soutěže.

0. kategorie - žáci prvních tříd:
1. místo Nellynka Zavřelová

1. kategorie - žáci 2. a 3. třídy:
1. místo Jolanka Kapešová

2. kategorie - žáci 4. a 5. třídy:
1. místo Martina Plachká

 

Březen

Noc s Andersenem

Fotogalerie

Exkurze do JE Dukovany a na Dalešickou přehradu

V pondělí 20. 3. 2017 žáci 8. a 9. ročníku navštívili Dalešickou vodní elektrárnu a Jadernou elektrárnu Dukovany.

Fotogalerie

 

Duben

Čarodějnický den

V pátek 28. 4. 2017 jsme prožili s žáky 1.stupně projektový den zvaný „Čarodějnice". Děti přišly do tříd v převlecích a s velkým nadšením se pustily do plnění čarodějných úkolů. S žáky jsme si o čarodějnicích nejen povídali, ale vyzkoušeli jsme si vyrobit i kouzelné lektvary ze zajímavých surovin a přísad. Dále děti řešily záhadné matematické úkoly, malovaly čarodějnice a dokonce si i zasportovaly v netradičních disciplínách - např. hod koštětem, štafetový běh s koštětem a hod „do bažiny", skok v pytlích, závody papírových pavouků, rozsvěcování svíček na čas, a další aktivity. Třeťáci si vyrobili tzv. škapulíře (kouzelné pytlíčky) - naplnili si je přírodninami, které by měly odpuzovat zlo. Ve cvičné kuchyňce si tato třída připravila čarodějnický pokrm. Za své úžasné převleky všichni obdrželi malé dárečky.
Všem se nám čadodějnický den líbil a těšíme se, že si jej opět za rok zopakujeme.

Mgr. Květoslava Maloňová, Mgr. Romana Muzikantová

Foto

Květen

Zájezd do Vídně

fotogalerie

Den ruské kuchyně

V rámci výuky předmětu ruský jazyk jsme s žáky 9. třídy uspořádali ve středu 3. května 2015 Den ruské kuchyně.
Nejprve se žáci rozdělili do šesti skupin a každá skupina si zvolila pokrm, o kterém informovala nejprve formou prezentace. Potom žáci „své" jídlo uvařili či upekli v žákovské kuchyni.
Ten den se chodbami školy linuly úžasné vůně. Vždyť se pekly pirohy plněné masovou nádivkou se žampiony, voněla šarlotka s jablky, sliny se všem sbíhaly při vůni vepřového masa podle Stroganova, všichni se těšili na pelmeně plněné masem a polité vynikající sýrovou omáčkou. Nesmím zapomenout na skvělé blinčiky s marmeládou a na šašlik z kuřecího masa s rozmarýnem. K tomu všemu jsme popíjeli pravý ruský čaj u originálního ruského samovaru.
Je těžké vybrat jídlo, které nám chutnalo nejvíce. Každé pro nás bylo zvláštní a originální.
Žáci se dozvěděli o zvláštnostech ruské kuchyně, už vědí, které suroviny jsou nejpoužívanější a navíc dokáží jídlo připravit.
Věřím, že toto vyučování osvěžilo výuku druhého cizího jazyka.

Mgr. Miroslava Poslušná

Fotogalefie

Exkurze do Kralic nad Oslavou

V pátek 19. května jsme se s žáky 8. třídy vydali na exkurzi do Kralic nad Oslavou do Památníku Bible kralické. Milá a ochotná paní průvodkyně nás seznámila nejen s historií Kralic a Jednoty bratrské, ale vysvětlila nám vše, co se týkalo vydávání Kralické bible. Prohlédli jsme si zříceniny bývalé tvrze a potom jsme šli i do místního kostela. Tam nás zaujaly výroky z Bible, které jsou napsány na stěnách.
Vyfotili jsme se u památníku, který je věnován Kralické bibli a těm, kteří se o její vydání zasloužili. Nakonec se museli žáci dát do práce, protože je ještě zpracování pracovních listů.
Žákům se exkurze líbila, vládla dobrá nálada a žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací.

Mgr. Miroslava Poslušná

Fotogalerie

Červen

Návštěva botanické zahrady
V pátek 19. 5. 2017 navštívili žáci 6. třídy botanickou zahradu v areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Po prohlédnutí okrasných dřevin a bylin v zahradě fakulty si žáci prošli skleníky. Veškerá flóra ve sklenících je zaujala, dozvěděli se zajímavosti o rostlinách tropů, subtropů, sukulentech a kapradinách. Závěrem prohlídky si děti zopakovaly získné vědomosti v pracovních listech.

Mgr. Květoslava Maloňová

Fotogalerie

Výukový program v ZOO
V pátek 26. 5. 2017 navštívili žáci 4. třídy zoologickou zahradu v Brně. V rámci výukového programu „Stopujeme zvířátka", si děti nejen zopakovaly znalosti o savcích žijících v České republice, ale si i zblízka prohlédly peří, srst, kůže a kosti různých zvířat. Zároveň se žáci dozvěděli, jak podle stop rozeznáme savce žijící v naší blízkosti. Koncem prohlídky jsme viděli krmení medvědů kamčatských a lachtanů.
Všem se nám návštěva zoologické zahrady líbila.

Mgr. Květoslava Maloňová

Fotogalerie

červen

Výlet 3. a 4. třídy

Ve dnech 1. června a 2. června žáci 3. a 4. ročníku navštívili v rámci školního výletu Lednici. Cílem výletu bylo poznání krás areálu zámku Lednice a přilehlého okolí. V těchto dvou dnech děti shlédly skleník, Minaret, Jakubův hrad, Apollonův chrám a památku Tři Grácie. Celý výlet si zpestřily stavěním hradů z písku na břehu rybníka u kempu Apollo.

Mgr. Květoslava Maloňová, Mgr. Romana Muzikantová

Fotogalerie

Tajný výlet 8. třídy

JIž potřetí se osmáci vydali na tajný výlet. tentokrát byl jejich tajný výlet za dobrodružstvím doplněn mnoha úkoly. Museli si zasloužit suroviny i uvařit oběd, zkoučšeli crossgolf, lanové překážky i hledání zlata.

Fotogalerie