Skočit na navigaci


Počátky

Poslední aktualizace stránky 21.5.2009

Ve školní kronice jsou události zaznamenány od roku 1775. Je známo, že tohoto roku učil zde ve svém vlastním domku některé děti jistý Jiljí Matýska.
První škola, postavená v roce 1775, měla jen jednu místnost a vyučování zahájil Václav Dusík. Z jeho nástupců můžeme jmenovat Václava Jelínka, Jakoba Pistora, Matěje Štěpánka, Františka Mašíčka, a od r. 1871 Antonína Hofmanna.
Do roku 1864 byla postavena nová školní budova, kde se vyučovalo ve dvou třídách celodenně. Od roku 1870 se volila místní školní rada. V roce 1873 byla zdejší národní škola rozšířena na trojtřídu. Nouzové učebny byly i v soukromých domech. V květnu 1886 byla školní budova poškozena bleskem a následně velkou povodní.
Koncem století (r. 1893) byly odškoleny obce Újezd, Řikonín a Chytálky. Škola pak měla kolem 260 žáků ve třech třídách, kteří patřili do Dolních Louček, Horních Louček, Kalů a Střemchoví.
Zajímavé také je, že školní rok začínal 1. září, ale končil až 15. července. Teprve až od šk. r. 1906/7 začínal šk. rok 15. září.
V roce 1910 bylo započato s výstavbou nové školy, která byla dokončena v září 1911. Od téhož roku byla škola vedena jako čtyřtřídní. Budova stojí dodnes. Koncem kalendářního roku byl zaveden tzv. „Dětský den" a výnos býval i později věnován na dobročinné účely a často bylo přispěno školním dětem na výlet.

Zpracovala: Vlasta Nácovská