Skočit na navigaci


1948 - 1958

Poslední aktualizace stránky 21.5.2009

Po převratu v roce 1948 vešel v platnost Nový školský zákon o základní úpravě jednotného školství. Obecní škola byla tak přejmenována na národní (I. stupeň). Vedoucím školy se stal ředitel. Bylo ustanoveno Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ). Došlo i k jiným změnám. Kronikář zaznamenává vyřazení závadných knih z knihovny, založení žákovských organizací, družbu se závodem Baraba, který školu hodně podporoval. V září 1949 byla na škole založena pionýrská organizace.
O školním roce 1950-51 se mimo jiné v kronice píše: „Výborným opatřením pro žactvo bylo zavedení žákovských knížek ve 2. pololetí. Bylo by jen třeba, aby rodiče věnovali více pozornosti knížkám."
V říjnu 1951 byla sloučena národní a střední škola v koedukovanou devítiletku. Možná si někteří vzpomenou, že počátkem padesátých let konali žáci, kteří opouštěli školu, závěrečné zkoušky. Žáci se po jejich úspěšném složení mohli hlásit na školy III. stupně. Škola měla řadu aktivit: chmelové brigády, lyžařské výcviky, sportovní soutěže, sběry všeho druhu, besedy o spořivosti, volbě povolání a jiné. Žáci pomáhali v lesní školce, na zaplavených polích a stavbě vepřína JZD. Na jaře 1951 v rámci akce propagace hedvábnictví vysázeli žáci 600 kusů morušových sazenic. O výsledku této záležitosti však kronikář mlčí.
Od 1. září 1953 byla značně změněna organizace školství. Národní a střední školy byly spojeny v osmileté školy, a tak vzniká Osmiletá střední škola v Dolních Loučkách, okres Tišnov. Nepochybně významnou událostí pro obec byl nácvik I. celostátní spartakiády. Dne 22. května 1955 se na hřišti v Mezihoří konalo vystoupení. Část cvičenců odjela reprezentovat školu a obec i do Prahy.
Škola se však potýkala s mnoha problémy. Jednalo se například o svízelné dojíždění učitelů i žáků. Chyběly byty pro učitele a nebylo školní stravování. Poslední záležitost byla vyřešena zahájením práce školní kuchyně v lednu 1957. Kuchyně s jídelnou byly umístěny do staré školy. V té době byla také zřízena skupina ČSM.
Velmi slibné byly sportovní úspěchy v polovině padesátých let. Chlapci se stali mistry v kopané našeho okresu a držiteli putovní ceny. Zvítězili i v okresní soutěži v ledním hokeji. Vzpomínají si bývalí žáci na školní léta 1955-56? Psalo se o vás i v novinách.
V roce 1958 byl při práci v místní cihelně nalezen mamutí kel. Vzácný nález byl předán do muzea v Předklášteří.

Zpracovala: Vlasta Nácovská